Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία: ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΔΟΥΡΛΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διακριτικός Τίτλος: ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΔΟΥΡΛΙΟΣ Ι.Κ.Ε.

Α.Φ.Μ.: 800965881  Δ.Ο.Υ.: ΣΕΡΡΩΝ

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 

Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διεύθυνση: Αλιστράτη Σερρών

Τ.Κ. 620 45

Ημερομηνία λήξης πρώτης χρήσης: 31/12/2018

Προϊόντα

  • Παραγωγή κι εμπορία βιολογικού πρόβειου γάλακτος
  • Παραγωγή βιολογικών ζωοτροφών